SLIK LEVERER DU ASBEST

Alt av asbest må pakkes inn i to lag plast før det leveres som farlig avfall på avfallsmottaket. Plasten må være minimum 0,2 millimeter tykk (industriplast).

I denne videobloggen forklarer ansatte ved Remiks hvordan du må pakke inn asbest, før du leverer det som farlig avfall.

I videoen demonstrerer Pål Tesines ved Remiks, hvordan de helst ser at du leverer inn asbest til farlig avfall-mottaket.

Legg et dobbelt lag med plast på bakken, og legg så asbesten på plasten. Pakk og teip først det første laget med plast. Deretter pakker du plastpakken inn i lag nummer to med plast.

På pall

Hvis pakken veier mer enn 20 kilo bør den legges på pall, slik at den kan flyttes ved hjelp av truck på avfallsmottaket. Du kan som privatperson levere inntil 1000 kilo farlig avfall årlig på avfallsmottaket.

Alt av asbest skal leveres på hovedmottaket for farlig avfall på Remiks. Dette lastes direkte fra din bil og over i en lukket container. Når denne er full fraktes avfallet til spesialdeponiet i Skibotn, hvor det deponeres forsvarlig og merkes med GPS-koordinater.

Asbestfibre kommer fra et naturlig mineral og skaper ingen avrenning eller forurensing når det graves ned. Men kravene til merking er strenge for å unngå at asbeststøv frigjøres om massene blir flyttet på.

Husk verneutstyret!

Også hele plater må plastpakkes. Selv om hele og uskadede plater ikke utgjør risiko for frigjøring av asbest når de ligger i ro, kan de produsere støv ved transport. Skadede plater og knust materiale har høy risiko for å spre asbeststøv.

Husk at verneutstyret du hadde på deg da du håndterte asbest også er farlig avfall, og skal pakkes i to lag plast før du leverer også det på mottaket for farlig avfall! Eventuelt kan det pakkes i to lag plast, merkes med asbestsymbol og sendes spesialvaskeri.