Nesten 40 prosent mer glass og metall

Etter at husholdningene fikk egen dunk for å levere glass- og metallemballasje, har mengden innlevert glass og metall økt med nesten 40 prosent! Det er Remiks godt fornøyd med!

Billedtekst

I løpet av halve 2019 og til nå i år har Remiks ved prosjektleder Trond Evertsen fokusert på å plassere ut nye dunker til husholdningene og fellesløsninger til naboer som samarbeider om felles dunk eller til ulike boligselskap.

‒ Ennå gjenstår en del borettslag, men de aller fleste i Tromsø og Karlsøy har nå fått en løsning. Jeg vil anslå at opp mot 80 prosent av husholdningene nå har en glass- og metallinnsamling nært der de leverer optisk sortert avfall, sier prosjektlederen.

39 prosent økning

I årets første fire måneder leverte husholdningene inn 39 prosent mer glass- og metallemballasje enn på samme tid i 2019 – altså før ordningen startet.

‒ Da har vi tatt høyde for at vi allerede har hatt minimum én tømming av glass- og metalldunk hos alle, slik at dette ikke er tall som kommer som følge av at folk hadde spart opp glass og metall i påvente av at ordningen ble rullet ut. Forhåpentligvis beskriver denne økningen noe av det potensialet vi håper å hente ut ved at vi innførte henteordning for glass- og metall, sier Evertsen.

Hente ut mer?

Videre målsetting nå er å gjøre innbyggerne enda mer bevisst på å sortere ut nytt råstoff fra avfallet sitt, og at de leverer dette på riktig måte. Det vil for eksempel si at det kun er matemballasje av glass og metall som kan leveres i denne returordningen, og at alt skal legges løst i dunken. Ikke innpakket i plastposer eller esker.

Glass og metall kan gjenvinnes nesten i det uendelige og er derfor meget velegnet som emballasje. Derfor er det også strenge regler for å luke ut ting som kan forringe kvaliteten på det resirkulerte materialet.

For å oppnå best mulig resultater, må alle på laget prestere. Ikke bare når det gjelder fotball, men også når det gjelder miljøet. TIL vil nå hjelpe Remiks med å gjøre Tromsø til en enda bedre miljøby.