Husk å sortere når du pakker bil og henger

Allerede når du pakker bil eller henger for frakt til Remiks, bør du sortere avfallet ditt så godt det lar seg gjøre. Det sparer du på.

Hvis du sorterer avfallet før du pakker det inn i bil eller på tilhenger vil du ikke bare bruke mindre tid når du skal levere det, du vil spare klipp på avfallskortet.

En rekke materialer er det helt gratis å levere fra seg på returstasjonene til Remiks. Som husholdningsabonnent har du allerede betalt for å få levere en viss mengde restavfall på returstasjonen, gjennom renovasjonsgebyret du betaler til kommunen. Denne mengden er omgjort til et antall klipp som ligger i avfallskortet du har fått tilsendt til husstanden.

Avfallskortet

Uten et slikt kort må du betale for å levere restavfall. Det må du også hvis du har levert mer restavfall i løpet av et år enn du har gratisklipp tilgjengelig i avfallskortet.

For å unngå at du bruker opp klippene for fort er det viktig å sortere ut alt som kan bli til nytt råstoff fra det du skal levere, og at du gjør dette slik at det er mulig for kundeveilederen på returstasjonen å enkelt avgjøre hvor store mengder av det du har med deg som er restavfall og hva som kan materialgjenvinnes.

Slik unngår du å kaste vekk gratis klipp på at du ikke har sortert avfallet før du ankommer returstasjonen. Den andre gevinsten du oppnår er at det er raskere å levere fra seg avfallet i de ulike merkede containerne mens du er på returstasjonen. Slik bidrar du til å unngå kø.

Ha god tid på rushdager

‒ Jeg vil også oppfordre de som skal levere avfall om å unngå dager eller tidspunkt hvor det er enkelt å tenke seg at køene er ekstra lange. Spesielt om våren og tidlig sommer er det mange som har ryddet i loft, kjeller og i garasjer og som har mye de vil bli kvitt. Da kan det lønne seg å komme innenfor normalarbeidstiden hvis man har mulighet til det. På inneklemte fridager, like før eller like etter høytider og på ettermiddager eller like før stengetid kan det være lange køer, forteller leder ved Remiks sin returstasjon, Pål Jensen.

‒ Alt vi ber om er at folk tenker litt over mulighetene for kø, og enten beregner inn at turen til returstasjonen kan ta litt tid. Eventuelt at de forsøker å velge et tidspunkt eller en ukedag hvor sjansen for kø er mindre, oppfordrer Jensen.