Her kan du finne asbest

Hvis du skal i gang med å renovere en bolig bygget før 1990, bør du være klar over at du kan komme til å støte på asbest et eller annet sted.

Her er eksempler på hvor du kan finne asbest i hus og bygninger oppført mellom 1920 og 1990. Faren for helseskade oppstår når man river eller på annen måte eksponeres for asbeststøv. Illustrasjon: istock/Krysspress

Her er eksempler på hvor du kan finne asbest i hus og bygninger oppført mellom 1920 og 1990. Faren for helseskade oppstår når man river eller på annen måte eksponeres for asbeststøv. Illustrasjon: istock/Krysspress

Asbest var vanlig å bruke i mange typer bygninger, maskiner, motorer og installasjoner fra rundt 1920 til 1985 da totalforbudet av asbest kom. 1985 er heller ikke en absolutt grense siden lagret asbestmateriell, på tross av forbudet, også kan ha blitt brukt senere. Fagfolk advarer for sikkerhets skyld om å være påpasselig ved renovering av bygninger som er oppført før 1990. EU innførte totalforbud mot asbest i 2005.

Naturlig materiale

Asbest tilhører er en gruppe fibrøse mineraler vi finner i metamorfe (omdannede) bergarter. Asbest er dermed et naturlig materiale og utgjør ikke noe miljøproblem, men et helseproblem på grunn av at asbeststøv inneholder små fibre som kroppen vår ikke klarer å kvitte seg med.

Mennesket begynte å utvinne asbest for 4000 år siden, og enkelte steder i verden også svært lett tilgjengelig. Asbest blir fortsatt brukt flere steder i verden og ansees som veldig anvendelig fordi det er både varmeisolerende, sterkt og brannsikkert. Det kan enkelt blandes i bindemiddel som sement, gips eller lim, og valses ut til plater eller matter.

Bruk verneutstyr!

I bygninger ble asbest ofte brukt som isolasjonsmateriale mot brann, varme, kulde, fuktighet og støy. Det er spesielt vanlig å finne i tidligere fyrrom eller brannmurer i gamle hus, men kan også være i gulvbelegg, avrettingsmasse, isjolasjonsmateriale, takplater, veggplater ‒ og så videre.

Asbest er vanskelig å oppdage uten analyse av innholdet. Kontakt fagfolk før du starter med riving eller oppussing av eldre bygg, for å avdekke hvor du kan støte på asbest.

Fjerning av asbestholdige byggematerialer skal foregå med godkjent verneutstyr, og det som fjernes skal være innpakket i tett plast før det leveres direkte til mottak for farlig avfall.

Hel asbest er ikke farlig

Det er ikke skadelig å ha asbestholdige materialer i huset så lenge de er uskadd. Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn.

Helsefaren er størst ved inngrep i asbestmasse (rørasbest) og sprøyteasbest. Her vil særlig høye nivåer av asbestfiber kunne frigjøres ved riving, da dette er porøst materiale med høyt innhold av asbest. Det er derfor sterkt frarådet at privatpersoner river asbest innendørs.

Som privatperson har du lov å selv fjerne asbest fra egen eiendom, men det er sterkt å anbefale at du bruker en bedrift med spesialkompetanse til å gjøre denne potensielt helsefarlige jobben.

Alle virksomheter (også bønder og enkeltpersonforetak) er underlagt strenge krav og prosedyrer for fjerning av asbest. Det kreves blant annet attest fra Arbeidstilsynet før de går i gang.

Gå til Arbeidstilsynet for mer informasjon.