Hageavfall til kompostering

Det er gratis å levere hageavfall hos Remiks, men det er viktig å ikke blande inn annet skrot som ikke kan komposteres i dette avfallet.

Remiks har et eget mottak for hageavfall som sendes til kompostering og blir til ny jord. Det er helt gratis å levere hageavfall på returstasjonen.

‒ Vi sender alt hageavfall til kompostering, men sliter tidvis med at ting som ikke er hageavfall likevel leveres som det, forklarer Pål Jensen som leder Remiks sin returstasjon for husholdningskunder.

Hvis du raker opp gamle barneleker som har blitt liggende ute gjennom vinteren eller ødelagte blomsterpotter av plast, og leverer dette i dungen for hageavfall, så har du blandet restavfall inn i hageavfallet og forventer implisitt at noen andre skal rydde opp i dette for deg.

Om alle hadde tenkt sånn ville det trolig ikke vært mulig å få levere hageavfall gratis, siden ressurser måtte vært satt inn for å sortere det som kom.

‒ Vi har et tillitsbasert system hvor vi ønsker å yte flest mulig gratis tjenester til kundene våre. Men det gjøres vanskelig av de som glemmer at vi alle har et ansvar for å forvalte slike gratis tilbud på riktig måte, påpeker Jensen.

Husk derfor å plukke vekk rester som verktøy, leker og poser og annet som kan ha forvillet seg inn i hageavfallet før du ankommer Remiks, og lever dette på returstasjonen som restavfall eller som annet sortert avfall.