Branntilløp i avfallsanlegget

En overvåkningsvideo fra Remiks, viser hvor farlig det er å kaste EE-avfall i restavfallet. Denne gangen ble brannen oppdaget raskt og slukket. Remiks hadde flaks ‒ igjen. Hvor og når slike gamle batteri selvantenner, er det umulig å forutse. Skjer det om natten, kan slike små branntilløp fort utvikle seg til en storbrann.

Dette er fra et branntilløp i 2019, som er filmet ved hjelp av overvåkningskamera inne produksjonshallen til Remiks og klippet ned og redigert i ettertid. Et batteri fra en skrumaskin eller liknende går gjennom kverna, og selvantenner eksplosivt. Sjåføren i maskinen som laster restavfall inn i avfallskverna, reagerer lynkjapt. På andre forsøk får han tak i det brennende materialet fra containeren og spyler til slutt batteriet ut fra det øvrige restavfallet for å avverge brann.

På formiddagen på en vanlig arbeidsdag, oppstår det dramatikk i Remiks Produksjon sitt anlegg i Tromsø. Et litiumbatteri fra en gammel skrumaskin, har blitt kastet i restavfallet istedenfor som EE-avfall, og selvantenner på sin ferd gjennom avfallskverna. Heldigvis er det en ansatt like ved som oppdager hva som skjer, og umiddelbart prioriterer å «fange» brannen med kloa på maskina han kjører. Kun ved å isolere det som brenner fra resten av avfallet er det mulig å slukke slike branner. Det nytter ikke å slukke med vann.

Det glovarme batteriet må isoleres og i praksis spyler den ansatte batteriet ut av avfallsdungen for å avverge brannen.

Husk at EE-avfall aldri skal kastes i restavfallet. Vær også oppmerksom på at gamle eller skadede batteri, fortsatt inneholder energi og derfor kan selvantenne. Også hjemme i boligen din. Lever inn batteri som er skadet og EE-avfall til godkjente mottak. For eksempel til Remiks sine returstasjoner i Tromsø og Karlsøy. Også forretninger som selger EE-utstyr, er pålagt å ta imot og ta forsvarlig hånd om EE-avfall og brukte batteri.