Batteri i restavfallet kan starte brann

Avfallsanlegg opplever stadig oftere branntilløp på grunn av at folk kaster produkter som inneholder knappcellebatteri i restavfallet. Alle batteri må leveres som EE-avfall.

Husk at ødelagte elektriske produkter som inneholder batteri skal tømmes for batteri. Produktet og batteriet skal leveres hver for seg på en innsamlingsstasjon for EE-avfall. Enten i butikk eller på en av returstasjonene til Remiks. Kun da oppnås effektiv materialgjenvinning. (Foto: Batteriretur)

I takt med at antallet produkter som inneholder batteri øker, opplever avfallsselskapene stadig oftere at de får inn batterier i restavfallet ‒ med den risiko det medfører for videre avfallsbehandling. Skadede batteri kan selvantenne, og branner i batteri er det tilnærmet umulig å slukke.

‒ Takket være at vi har god tilgang på vann, kan vi bare pøse på. Alternativet for de som ikke har så mye vann, er et ikke spesielt miljøvennlig skum, forteller Pål Teisnes som er sikkerhetsrådgiver ved Remiks.

Jevnlig opplever Remiks og andre avfallsselskap at det oppstår branntilløp etter at restavfall passerer gjennom avfallskverna.

‒ Kollega Iris i Bodø hadde i april/mai seks branntilløp på 14 dager. Et av dem skyldtes en enkelt e-sigarett som gikk gjennom kverna, sier Teisnes.

Energiinnholdet i slike knøttsmå knappcelle-batteri er heftige greier. På grunn av at alle vi forbrukere ønsker lengre og lengre batteritid på produkter vi anskaffer oss, blir batteriene også bedre og bedre.

Stadig mer energi

‒ Stadig flere produkter inneholder batterier i en eller annen størrelse, form eller kjemi. Mengden batterier i omløp er økende, og da vil selvsagt også kasserte batterier i avfallsstrømmen øke. Spesielt ser vi at mengden litiumbatterier er økende i vår innsamling. Det kan skape noen utfordringer hvis vi ikke håndterer eller leverer batteriene inn til forsvarlig behandling, påpeker miljøingeniør/sikkerhetsrådgiver Kari Bang ved Batteriretur (bildet).

artikkel_enkeltbilde_alt_sub

 
Ingen batterier uansett størrelse, form eller kjemi skal i restavfallet. Alle batterier skal samles inn for gjenvinning. Du kan levere dine brukte batterier enten til butikken der du kjøpte dem, eller på returstasjonene til Remiks. Da blir de håndtert på en forsvarlig måte.

‒ Som en hovedregel kan vi si at batteriene ikke er dødt materiale, de inneholder restenergi når vi kasserer dem. Hvis du taper polene på batteriene før du leverer dem inn, har du gjort ditt for å redusere faren for kortslutning i batteriene. Der er en slik kortslutning i et skadet batteri som kan utvikle seg til en brann.

Bang ber oss også med å være oppmerksom på at batterier ikke skal lagres nær varmekilder. Det kan føre til skade på batteriet, med påfølgende brannrisiko.

artikkel_enkeltbilde_alt_sub

Bruk vanlig papirtape til å tape poler på batteriene når de er oppbrukt. Da er du sikret at de ikke kortslutter. Deretter leverer du de inn ved en butikk som selger batteri, eller på Remiks sin returstasjon. Batteri skal ALDRI i restavfallet. (Foto: Batteriretur)

Materialgjenvinnes

Batteriretur er et returselskap for batterier og har eksistert siden 1993. Batteriretur eies av batteriprodusenter og importører, og samler inn batterier fra hele landet. Herfra sendes batteriene videre til godkjente anlegg i Europa for materialgjenvinning.

‒ Det er ulik gjenvinningsgrad for de ulike batteritypene, men det stilles strenge krav gjennom forskrifter fra både EU og norske myndigheter for hvor mye av et batteri som skal materialgjenvinnes. Materialene som kommer fra gjenvinningsprosessene brukes til nye produkter, opplyser Bang.

Husk at batteri skal fjernes fra elektriske produkter som er ødelagt, før produktene leveres som EE-avfall og batteriene som batteriretur. Dette fordi EE-avfall og batterier tilhører to vidt forskjellige returordninger.